Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Toekomstagenda voor de Oostvaardersplassen

Staatsbosbeheer is als beheerder van het natuurgebied Oostvaardersplassen regelmatig het middelpunt van heftige discussies over het natuurbeheer en de omgang met wilde dieren. Wing ondersteunt de natuurorganisatie bij het formuleren van het toekomstige beheer van het natuurgebied.

Op het snijvlak van leefomgeving, mens en economie

Staatsbosbeheer beheert het zesduizend hectare grote natuurgebied de Oostvaardersplassen onder meer met gebruik van grote grazers als edelherten, Heckrunderen en konikpaarden. Staatsbosbeheer is hierbij verantwoordelijk voor allerlei, vaak maatschappelijk gevoelige en ethische kwesties rondom natuurbeheer en dierenwelzijn. De natuurorganisatie vroeg Wing daarom strategisch mee te denken over het toekomstige beheer van de Oostvaardersplassen.

Van visie naar praktijk en andersom

Door een sterke expertise op het gebied van inhoud, maatschappelijke ontwikkelingen en bestuur begrijpt Wing tegenstrijdige perspectieven. Wing kan daardoor schakelen tussen perspectieven en deze bijeen brengen zonder de primaire doeleinden van Staatsbosbeheer uit het oog te verliezen. Vanuit deze expertise adviseert Wing Staatsbosbeheer op het gebied van governance. Wing regisseert daarnaast bij het schrijven van beleidsdocumenten en faciliteert interne bijeenkomsten.

Voor resultaten die werken

Wing is al vanaf 2005 als adviseur betrokken bij de Oostvaardersplassen, en richt zich in 2016 op de invloed van de decentralisatie van het natuurbeheer en de ontwikkeling van de Oostvaardersplassen tot een Nationaal Park. Die langdurige verbondenheid maakt dat Wing Staatsbosbeheer strategisch kan meedenken over het toekomstige beleid, ook voor de langere termijn. Hiervoor levert Wing uiteenlopende kleine resultaten zoals beleidsdocumenten en adviezen. Recent faciliteerde Wing Staatsbosbeheer bij het maken van een toekomstagenda voor het Oostvaardersplassengebied, die dient als basis voor bijvoorbeeld de ontwikkeling van een landschapsvisie. Het beeldverslag bundelde inzichten (pdf).

Samenwerkingspartners

Provincie Flevoland, Ministerie van Economisch Zaken

Links

Staatsbosbeheer.nl: Ontdek de Oostvaardersplassen

    Periode:

    2011 -2017

    Opdrachtgever:

    Staatsbosbeheer