Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Startbijeenkomsten DHZ/ZON

De hoger gelegen zandgronden van Oost- en Zuid-Nederland zijn gevoelig voor droogte. En door klimaatverandering worden de zomers nog droger. De urgentie om bewust met de zoetwatervoorziening om te gaan stijgt. Met de werkprogramma's Deltaplan Hoge Zandgronden (DHZ) en Zoetwatervoorziening Oost-Nederland (ZON) gaan agrariërs, terreinbeheerders, gemeenten, waterschappen en boeren vanaf 2016 maatregelen uitvoeren om droogte te voorkomen.

Vraag

De projectorganisaties van DHZ en ZON vroegen Wing om in 2016 twee bijeenkomsten te organiseren die de start van de uitvoering van het werkprogramma markeerden. Verbinding leggen tussen opgaven en partijen was één van de doelstellingen. Voor de agrarische sector, terreinbeherende organisaties, gemeenten, industrie, waterschappen en provincies en alle anderen die met watervoorziening in Zuid-Nederland aan het werk willen gaan.

Aanpak

In maart en april van 2016 organiseerde Wing samen met de projectteams twee bijeenkomsten. Ter voorbereiding zijn in samenwerking met het Ministerie van Verhalen korte filmpjes gemaakt met medewerkers van verschillende partijen. Dit zorgde voor versterkte betrokkenheid en een buzz over het onderwerp en de bijeenkomsten onder de medewerkers in diverse organisaties. Om de problematiek en de oplossingsrichtingen te visualiseren, is een animatiefilm gemaakt. De bijeenkomsten zelf waren opgebouwd uit het terugblikken op een “De Wereld Draait Door” -achtige manier, het vooruitkijken via een paneldiscussie en het aan de slag gaan tijdens actieve workshops. Uitwisseling tussen alle aanwezigen stond centraal.

Resultaat

De startbijeenkomsten waren feestelijke momenten om de successen van vijf jaar DHZ/ZON te vieren. Dankzij de gedenkwaardige bijeenkomsten ging het programma meer leven. Ze maakten meer mensen zijn bewust over de problematiek en de oplossingsrichtingen. Die werden concreet gemaakt aan de hand van voorbeeldprojecten en opdrachten. De interactie op de dagen bracht oude en nieuwe spelers dichterbij het programma en bij elkaar.


Wing werkte mee aan de totstandkoming van het werkprogramma op meerdere momenten tussen 2012 en 2015.

Lees ook:

Overige samenwerkingspartner:

    Periode:

    december 2015 - april 2016

    Opdrachtgevers:

    Waterschap Aa en Maas namens partners Deltaplan Hoge Zandgronden. Samenwerkende partij: Provincie Overijssel namens partners RBO Rijn-Oost