Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Sportvisserij Loodvrij

Lood uit de sportvisserij is slecht voor het milieu. Daarom willen allerlei partijen rondom de sportvisserij ervoor zorgen dat sportvissers geen lood meer gebruiken. Om dat te bewerkstelligen werken ze samen aan afspraken hierover in een Green Deal met de Rijksoverheid. Wing begeleidt dit traject.

Sportvissers gebruiken lood om hun vislijn te verzwaren. Door verlies komt jaarlijks naar schatting 54 ton lood in het zoete oppervlaktewater terecht en jaarlijks 470 ton in zee- en kustwater. Lood is schadelijk voor mens en dier en hoort dus niet thuis in het milieu. Het gebruik van lood in de sportvisserij moet stoppen, vinden Sportvisserij Nederland, branche-organisatie Dibevo, Natuurmonumenten, de Unie van Waterschappen, de Nederlandse Charterbootvereniging en Modified Materials, een producent van loodalternatieven. Door een Green Deal met de Rijksoverheid te sluiten, willen deze partijen hier gezamenlijk hun schouders onder zetten.

Passende aanpak

Wing begeleidt het traject om te komen tot een Green Deal. Een groep rijkstrainees heeft een eerste versie van de concepttekst opgeleverd. Nu houdt Wing de pen vast en stemt de uiteindelijke tekst af tussen de partijen. Dit proces is een zoektocht naar een passende aanpak om de ambitieuze doelstelling te behalen.

Een ingrijpende cultuuromslag

De partijen zetten in op een gezamenlijk communicatietraject, dat een cultuuromslag bij de sportvissers teweeg moet brengen. Het gebruik van lood is immers een oud en ingebakken gebruik in de sportvisserij. De partijen hebben de ambitie om alternatieven voor lood, zoals steen, ijzer of composiet, bekender te maken en breed beschikbaar te stellen. De instelling van gebieden waar enkel loodvrij gevist mag worden, vormt daarbij de motor van de Green Deal.

    Periode:

    April 2017 – November 2017

    Opdrachtgever:

    Ministerie van Economische Zaken