Menu

Projecten

Wing ondersteunt haar
opdrachtgevers bij vraagstukken over het duurzaam gebruik van de ruimte en de samenwerking die daarvoor nodig is.

Regionale energievisie FoodValley

Acht gemeenten werken in een regionale visie uit hoe ze energieneutraal worden richting 2050. Het document beschrijft de opgave, mogelijke energiemixen en verschillende routes. Met het resultaat kunnen de gemeenten regionale kansen en uitdagingen gezamenlijk oppakken.

In het Klimaatakkoord van Parijs zijn doelen vastgelegd om de effecten van klimaatverandering te reduceren. Die vragen om een versnelling van de energietransitie. Eind 2016 presenteerde het ministerie van Economische Zaken de Energieagenda. Die beschrijft hoe Nederland in 2050 nauwelijks broeikasgassen (CO2) uitstoot. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en Provincie Gelderland stimuleren regio’s om visies op te stellen om dit doel te bereiken. Wing maakt samen met Regio FoodValley een regionale energievisie.

Een energievisie die werkt

Wing brengt de basisgegevens over de ambitie, opgave en bestaande initiatieven samen in overzichtelijke infographics. Vervolgens werken we samen met de regiogemeenten de bandbreedte van de regionale mix van energiebesparing en –opwekking uit, de zogenoemde de energiemix. Deze mix vertalen we vervolgens naar transitiepaden waarin staat hoe doelen bereikt kunnen worden. Door al deze gegevens te bundelen in een interactief document ontstaat een regionale energievisie waarmee Regio FoodValley verder kan. De visie is in de tweede helft van 2017 klaar.

Van stakeholders naar partners

Voor een energievisie is commitment van overheden, bedrijven, burgers en maatschappelijke organisaties noodzakelijk. Ieder heeft eigen rollen en ambities. Door een stakeholder aan te spreken vanuit haar eigen rol en ambitie kan ze partner worden in de energietransitie. En van een partner kan je meer vragen dan van een stakeholder. Wing voert samen met Regio FoodValley gesprekken met de belangrijkste regionale partijen en verkent hoe ze partner van de energievisie kunnen worden.

    Periode:

    2017

    Opdrachtgever:

    Regio FoodValley