Menu

Mensen

De mensen van Wing spreken de taal van bestuurders, beleidsmakers, ondernemers en onderzoekers.

Anne Kruft

Adviseur

Telefoon: 0317 46 54 34

Linkedin: nl.linkedin.com/pub/anne-kruft/10/a03/38/en

Twitter:

Organiseren en begeleiden van interactieve projecten op het gebied van landbouw, natuur en sociale thema’s. Daarin is Anne bedreven. Met haar vermogen tot reflectie én praktische organisatiekracht levert ze een waardevolle bijdrage aan de projecten.

“Spelen maakt mensen licht, makkelijk benaderbaar en creatief. Daarom zet ik de dynamiek van het spelen graag in binnen bijeenkomsten en processen van Wing. Ik laat bijvoorbeeld mensen filmpjes maken, gebruik theaterelementen in bijeenkomsten en benut elementen uit de storytelling. Ik treed op als projectleider en ondersteun grote bijeenkomsten en participatietrajecten. De inhoudelijke thema’s waar ik aan werk zijn natuurbeheer, klimaat en visserij.

Al reizend raakte ik bevlogen over de relatie tussen mens en natuur. Tijdens mijn studie Bos- en Natuurbeleid aan Wageningen Universiteit ontwikkelde ik kennis over de sociale en beleidsmatige context van natuur- en plattelandsontwikkeling. Door mijn werk bij ‘Stichting de Boerengroep’ deed ik vervolgens ervaring op met het spanningsveld tussen natuur en landbouw. Deze kennis en ervaring zet ik sinds 2008 in bij Wing.

Naast Wing geniet ik van buiten bewegen, theater maken, fotografie en yoga.