Menu

Blogs

De mensen van Wing bloggen over hun ervaringen en reflecties.

Samenleven begint bij een goed gesprek

De eerste bijeenkomst in het kader van het Wing jubileum was een diner pensant, waarin mensen van Wing en mensen van 'buiten' deelgenoot waren van mooie gesprekken over dialogen in het publieke domein.

Op woensdag 1 juni jongstleden kwam een dertigtal mensen uit onze directe omgeving naar Wing om het net gepubliceerde boek Publieke bezinning welkom te heten. Collega en partner Dorien Brunt heeft met een zestal andere auteurs met ziel en zaligheid aan dit boek gewerkt. Tijdens het diner stond in drie gangen de rol van de dialoog in een veranderende samenleving centraal. Is er in deze versnelde en soms verharde samenleving nog wel tijd en ruimte voor een goed gesprek van mens tot mens en hoe speel je daar als deelnemer of overheid op in?


Aan de tafels veel persoonlijke verhalen en concrete voorvallen van deze tijd, die deze zoektocht duiden. Vooral de twee columns die Erik Boers en Jan Prij uitspraken, inspireerden mij. Zij gingen elk op hun eigen persoonlijke manier in op een voor mij scherpe centrale vraag: wat is jouw rol in de grote maatschappelijke vragen van deze tijd en hoe geef je daar invulling aan? Daar kwam de bezinning opeens heel dichtbij. Van de rede en het gesprek met hun oorsprong bij de Griekse filosofen en Romeinse heersers naar het huidige ik-tijdgewricht met oneliners.


Die vragen staan bij ons werk met Wing ook centraal. Als mensen van Wing vragen we ons steeds weer af hoe we het verschil kunnen maken. Hoe leveren we als Wing'er een bijdrage aan maatschappelijke vraagstukken? En we zien bij opdrachtgevers, belanghebbenden en andere betrokken een vergelijkbare  worsteling. Er is meer behoefte aan bezinning – en misschien wel een publieke bezinning – over de rol die we spelen bij verschillende vraagstukken die de samenleving bezig houdt. En net zoals tijdens het diner pensant gaan we daarover graag met u in gesprek.

    Ronald Lanters 12/10/2016