Menu

Blogs

De mensen van Wing bloggen over hun ervaringen en reflecties.

Een kijkje in het leven als Wing-trainee

Voor ik bij Wing aan de slag ging, had ik mijn proefschrift afgerond over de governance van activiteiten op zee. Een bijzondere ervaring, maar in mijn toekomstige baan wilde ik dichter bij de praktijk staan en meer voeling krijgen met waar het ècht om draait. Dus werd ik trainee bij Wing. Een blog over hoe ik gaandeweg de kneepjes van het adviseursvak onder de knie kreeg.

Meesurfen

Mijn achtergrond ligt in het blauwe domein en ik draaide dan ook mee in projecten als de Dutch Arctic Circle en de Dubbele Dijk. Daarnaast wilde ik de volle breedte van het werkveld van Wing verkennen en was ik betrokken bij de Omgevingsvisie van gemeente Doetinchem, CO2 neutraliteit van de Wadden, de strategische rol van het ministerie van Binnenlandse Zaken betreffende het landelijk gebied, Soil4U en PAS-campus. Deze projecten variëren in thematiek, schaalniveau - gemeente, provincie of rijk - en type opdrachtgever. Een uitdaging aan het meesurfen op de golf van projecten is om voor je een project hebt afgerond, al uit te kijken naar een volgend project. Je moet je tijd goed verdelen over het netjes afronden van het ene project en tegelijkertijd investeren in het opstarten van het volgende project.

Inhoud en proces

Het traineeship gaf me daarnaast ook inzicht over wie “Linde de adviseur” nu is. Wing werkt op het snijvlak van inhoud en proces. Maar er zit best wel ruimte op die as en de voorkeur van de Wing adviseurs verschilt ook. Vanwege mijn wetenschappelijke achtergrond had ik al een klein vermoeden, maar de traineeship bevestigt mijn voorkeur. Ik denk graag vanuit de inhoud mee over de invulling van het proces. Uiteraard begeleid ik ook projecten waar ik minder inhoudelijk in zit. Dat vind ik elke keer weer spannend. Hoe geef ik vorm aan mijn procesbegeleidingskwaliteiten zonder op inhoudelijke houvast te kunnen vertrouwen?

Afstemming

In de toekomst wil ik graag meer opschuiven richting proces. Het inzicht dat de inhoud niet het eindresultaat of eindproduct is, maar eerder instrumenteel voor het proces is al bijzonder waardevol. Om dit verder vorm te geven is de relatie tussen de adviseur en opdrachtgever van groot belang. Soms verbaas ik me over de continue afstemming met de opdrachtgever. Je houdt deze als het ware telkens een spiegel voor: is dat wat je op het oog hebt of wilt bereiken? Als adviseur kom je ook spannende vragen tegen. Wanneer mag je als adviseur buiten de lijntjes van je opdracht kleuren en je opdrachtgever adviseren een heel ander pad in te slaan? Ondertussen heb ik al geleerd dat je, als je wilt dat je opdrachtgever een stoutmoedige keuze maakt, je als adviseur zelf je stoute schoenen moet durven aantrekken!

Terugkoppeling

Wing voelt soms als één grote familie. Collega’s waren nieuwsgierig naar de ervaringen van de nieuwste Winger en hielpen me graag verder op weg. Regelmatig reflecteerde ik in het werkoverleg op mijn leerervaring en ontwikkeling. Dit was niet alleen voor mezelf relevant, Wingers waren ook benieuwd naar mijn observaties over de projecten en de stijlen van die de verschillende adviseurs hanteren. Deze momenten waren altijd bijzonder en waardevol, omdat ze net een ander perspectief belichtten of nieuwe ideeën opleverden voor mijn verdere loopbaan als Wing-adviseur.

 

    Linde van Bets 17/12/2018