Menu

Blogs

De mensen van Wing bloggen over hun ervaringen en reflecties.

Bruggen slaan op de Wing Academy

“Bij Wing praten jullie zo makkelijk over het betrekken van belanghebbenden en het samenwerken met verschillende partijen. Maar participatie is helemaal niet zo vanzelfsprekend. Het is goed om dat expliciet te maken in je procesontwerp.” Dat zei iemand die regelmatig met Wing werkt tijdens de eerste Wing Academy op 22 juni.

Onder de noemer Wing Academy organiseren we met enige regelmaat workshops en trainingen over de methoden en technieken die wij in onze projecten gebruiken. Ook wisselen we concrete tips uit. Aan deze eerste Wing Academy deden zo’n 20 collega’s en 6 professionals van buiten Wing mee. Het is heel waardevol als mensen uit ons netwerk zo met ons meedenken. Dat houdt ons scherp.

Lijnen en cirkels

We bespraken onder meer de verschillende stappen in een planvormingsproces. “Wing is vaak actief in de beginfase. Dan spelen er nog veel tegengestelde belangen, maar is er nog geen gezamenlijke richting. Of we helpen bij de vertaling van een plan naar de praktijk. Daarbij komen vaak nieuwe vragen naar boven”, legt mijn collega Céline Hoon uit. “Het proces verloopt niet lineair, er zitten veel cirkels in. Daarom spreken we bij Wing ook wel van ontwerpend plannen”, aldus Céline. Collega Dorien Brunt vult aan: “Overheidsorganisaties zijn daar niet op ingesteld, daar overheerst het lineaire denken. Veel ambtenaren worstelen daarmee.” Wing is vaak bezig om ruimte te creëren voor processen, zegt Dorien. “Hoe verbind je structuren met de maatschappelijke realiteit? Het is een gemeenschappelijke zoektocht.”

Stoelendans

In een rollenspel oefenden we met een lastige bestuurlijke situatie, waarin het planvormingsproces was vastgelopen en de belanghebbenden lijnrecht tegenover elkaar stonden. We bekeken hoe je de situatie zou kunnen vlottrekken. Mijn groep koos voor een organisatie-opstelling. De deelnemers nemen daarbij positie in ten opzichte van elkaar in de ruimte. Dat levert veel informatie op over de groepsdynamiek en de onderliggende problemen en structuren. In een andere groep gingen ze letterlijk op elkaars stoel zitten. Dorien vertelde na afloop: “Deze methode werkt heel goed om uit je persoonlijke verhaal te komen. Als je het voor elkaar krijgt om in de schoenen van een ander te staan, sla je bruggen.”