Menu

Blogs

De mensen van Wing bloggen over hun ervaringen en reflecties.

Brabant op missie

Waarom zetten we ons in voor natuur, water en milieu? Hoe doen we dit en wat doen we precies? Wing organiseerde met medewerkers van het cluster natuur, water, milieu van de provincie Brabant het traject #2030 om deze vragen te beantwoorden. Met prikkelende activiteiten spraken we de medewerkers aan op hun hoofd, hart en handen. Het leverde inzichten op over vernieuwend samenwerken en de rol van de overheid in een snel veranderende wereld.

Met het team #2030 van het cluster NWM faciliteerde Wing de uitwisseling binnen de organisatie en haalden inspiratie van buiten tijdens café’s, een workshop film maken en een jaarlijkse NWM-dag voor alle medewerkers rond onder meer vernieuwende samenwerking. Er was aandacht voor reflectie, vaardigheden en goede voorbeelden. Het traject #2030 heeft de missie van het NWM-cluster tastbaarder gemaakt en gekoppeld aan ieders individuele praktijk. Hierdoor konden de medewerkers zich de missie eigen maken. Het was een inspirerend pad, dat veel inzichten opleverde. 

Flexibel en integraal werken

In de wereld van nu is verandering de enige constante. Als organisatie moet je daar je werkwijze op aanpassen, noem het agile, adaptief of gewoon flex. Een beleidsplan met daarin vaste stappen voor zoveel jaar opstellen werkt niet meer. Veel kleine stapjes en continu aanpassen luidt het devies nu. Ook groeit de complexiteit van onze maatschappij en van de problemen die op ons afkomen. Dit vereist meer ‘horizontaal’ en integraal werken, in samenhang met elkaar. Een sprekend voorbeeld is de circulaire economie. Hiervoor moeten bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties steeds vaker flexibele partnerschappen aangaan. Overheden kunnen de diverse sectoren met elkaar verbinden. 

Schakelen tussen rollen

De verschillende rollen die de overheid tegenwoordig vervult, stelt haar wel voor een terugkerend dilemma. Steeds vaker speelt de provincie in processen een faciliterende of participerende rol, naast haar taak als toezichthouder op wet- en regelgeving. Het is nuttig om regelmatig met elkaar uit te wisselen hoe je hiermee omgaat, bleek uit de #2030-sessies. Daardoor kunnen medewerkers van elkaar leren en kan de organisatie steeds beter schakelen tussen de verschillende rollen. 

Partner met lef

Verder is het goed als de provincie meer externe partnerschappen aangaat. Daardoor blijft ze beter afgestemd op de behoeften en kansen in de wereld buiten het provinciehuis. Deze vorm van externe gerichtheid lijkt nog wel een uitdaging voor veel provinciemedewerkers. Ook de doelstelling om te “werken vanuit passie, creativiteit en lef” past niet vanzelfsprekend bij een overheid. Voor innovatie en ontwikkelingen is het echter wel nodig dat mensen zich durven uitspreken, hun nek uitsteken en dingen anders doen. Dus ook, of misschien wel juíst binnen een overheid is het belangrijk om deze betrokkenheid en durf aan te boren, en daardoor samen de uitdagingen op het gebied van klimaat en duurzaamheid te kunnen aanpakken. 

Missie in ontwikkeling

Het traject #2030 heeft de afgelopen jaren mensen binnen de provincie Brabant kunnen inspireren en uitdagen. Eigenlijk zou er continu aandacht moeten blijven voor deze ‘missie in ontwikkeling’. Zeker ook nu in het kader van de integraliteit de ‘clusters’ vervangen zijn door ‘opgaven’. Dat stelt de organisatie in staat kansen te grijpen en uitdagingen aan te gaan. Want in deze snel veranderende wereld is één ding van belang: blijf op missie!